تبرغنک سبز

مطالب مرتبط

گروگان گیری ویکی

افغانستان و تعاملات منطقه ی

افغانستان و تعاملات منطقه ی اوضاع کنونی و نظم نوین جهانی زمینه را طوری طراحی نموده است که هر کشور باید در حلقه های مختلف فعالانه سهم داشته باشد. تا از این طریق بتوانند کارآیی و سیاست مثبت برای جامعه داشته باشند. افغانستان جز این خانواده بزرگ اجتماعی ناچار است از این اصل کلی پیروی نماید و در بازار گرم روابط با کشور های دیگر دنیا نقش خویش را بازی کند. موقعیت جغرافیای افغانستان در منطقه یکی از شاخص های هست که ما را مجبور می سازد تا با خیلی از کشور ها وارد تعاملات دو جانبه و چند جانبه شویم. بنابر ای گروگان گیری ویکی

نمایش ادامه مطلب


عاشورا باور، فلسفه و مکتب است؛ نه سنت و عنعنة اجتماعی

حسین از من است و من از حسین، این قول معروف و مشهور پیامبر اسلام است. تحلیل این جملة کوتاه خیلی پویا و ارزنده است. یکی از معانی و برداشت که از این جملة پیامبر می شود این است که امام حسین، عمل و رفتار هایش ادامة فعالیت های پیامبر است. کار امام حسین دقیقا ادامة همان عمل است که آغاز گرش پیامبر اسلام بود. کنش و جبهه گیری امام حسین در برابر طاغوت زمان و فریاد اصلاح دولت و امت اسلامی تداوم راهیست که از حضرت محمد (ص) شروع شده بود. با اندک تفاوت که در زمان پیامبر ظاهر و باطین مخالفان اسلام هویدا بود و سم

نمایش ادامه مطلب


معرفی اجمالی پروفسور هانری کربن

این مقاله ی کوتاه در مورد مستشرق و اسلام شناس وشیعه شناس فرانسوی است که در کنفرانس های صنفی دوره ی ماستری ارائه شده بود. معرفی هانری کربن مقدمه .............. زندگی نامه پور فسور هانری کربن............. هانری کربن و کتابخانه استانبول................ چگونگی تمایل هانری کربن به شناخت اندیشه اسلامی، به ویژه شیعه ............. هانری کربن و عرفان شیعی .................. اثار هانری کربن در مورد اسلام و شیعه .......... معرفی اجمالی تاریخ فلسفه اسلامی............... نتیجه گیری ...............

نمایش ادامه مطلب


محراقی ساختن فرد، پالیسی ناکام برای آوردن صلح در کشور است

دنیای امروز پیچیدگی های بسیار ظریف دارد و در قالب سازمانها و ساختار های مغلق و با استراتیژی های دراز مدت کار شان را تعقیب می کنند. اگر دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ ملی در نظر بگیریم ایجاب می کند تا مطابق بازی های موجود، پلان های بلند مدت داشته باشد. تثبیت اتوریته دولت و توسعه قلمرو حاکمیت برمبنای قانون اساسی و آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور وابسته به دیدگاه بلند مدت و مدیریت شدة است که مورد پذیرش تمامی مردم این سرزمین باشد. از جانب دیگر نگاه به آینده جامعه تقاضا این را دارد تا مبنای کار ارگان

نمایش ادامه مطلب


گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی

گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی جوامع در حال جنگ، منازعات و جنایات فراوان را تجربه می کنند. کشتار مردمان بی گناه در حین جنگ، تلفات کودکان و زنان به صورت گروهی، بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی همجنان ده ها جنایات دیگر در تاریخ جوامع در حال جنگ رخ داده است. اما جامعة که در آن حکومت انتخابی موجود بوده و مشکلات تروریستی به شکل نامنظم و مقطعی و در قالب جنگ های گوریلایی و جود داشته باشد، به سختی می شود جنایات علیه بشریت را در آن توجیه نمود. بررسی و توجیه نمودن جنایات که در کش

نمایش ادامه مطلب