رنک الکسا شما بروز شد : 0 گروگان گیری واقعی

تبرغنک سبز

مطالب مرتبط

گروگان گیری واقعی

آخرین جستجوها

معرفی اجمالی پروفسور هانری کربن


http://0798482312o.niloblog.com/p/8

این مقاله ی کوتاه در مورد مستشرق و اسلام شناس وشیعه شناس فرانسوی است که در کنفرانس های صنفی دوره ی ماستری ارائه شده بود. معرفی هانری کربن مقدمه .............. زندگی نامه پور فسور هانری کربن............. هانری کربن و کتابخانه استانبول................ چگونگی تمایل هانری کربن به شناخت اندیشه اسلامی، به ویژه شیعه ............. هانری کربن و عرفان شیعی .................. اثار هانری کربن در مورد اسلام و شیعه .......... معرفی اجمالی تاریخ فلسفه اسلامی............... نتیجه گیری ...............

نمایش ادامه مطلب


جنبش های بیدارگر در جامعه


http://0798482312o.niloblog.com/p/5

قبول زندگی اجتماعی با اختیار و اراده تنها منوط به نوع انسان است. حیوانات دیگر زندگی به صورت اشتراکی داشته و دارند، اما سازوکار در این نوع زندگی ماهیتاً تفاوت دارد با آنچه در میان افراد انسانی رایج است. انسان ها علاوه بر غرایز طبیعی و نیاز، مناسبات اختیاری و ارادی دارند که ریشه های عقلی، عاطفی و ارزشی آنها برجسته است. گرچه این پیوند ها گاهی یا اغلباً آمیختة با نیاز های می گردد؛ اما واقعیت زندگی اجتماعی بشر این است که در کنار نیاز ها، پیوند ها و وابستگی های دارند که در آن اختیار و قدرت عقلانیت سهم

نمایش ادامه مطلب


محراقی ساختن فرد، پالیسی ناکام برای آوردن صلح در کشور است


http://0798482312o.niloblog.com/p/4

دنیای امروز پیچیدگی های بسیار ظریف دارد و در قالب سازمانها و ساختار های مغلق و با استراتیژی های دراز مدت کار شان را تعقیب می کنند. اگر دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ ملی در نظر بگیریم ایجاب می کند تا مطابق بازی های موجود، پلان های بلند مدت داشته باشد. تثبیت اتوریته دولت و توسعه قلمرو حاکمیت برمبنای قانون اساسی و آوردن صلح و ثبات دایمی در کشور وابسته به دیدگاه بلند مدت و مدیریت شدة است که مورد پذیرش تمامی مردم این سرزمین باشد. از جانب دیگر نگاه به آینده جامعه تقاضا این را دارد تا مبنای کار ارگان

نمایش ادامه مطلب


گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی


http://0798482312o.niloblog.com/p/3

گروگان کیری و مسافر کشی لکة ننگین در جبین حکومت وحدت ملی جوامع در حال جنگ، منازعات و جنایات فراوان را تجربه می کنند. کشتار مردمان بی گناه در حین جنگ، تلفات کودکان و زنان به صورت گروهی، بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی همجنان ده ها جنایات دیگر در تاریخ جوامع در حال جنگ رخ داده است. اما جامعة که در آن حکومت انتخابی موجود بوده و مشکلات تروریستی به شکل نامنظم و مقطعی و در قالب جنگ های گوریلایی و جود داشته باشد، به سختی می شود جنایات علیه بشریت را در آن توجیه نمود. بررسی و توجیه نمودن جنایات که در کش

نمایش ادامه مطلب