رنک الکسا شما بروز شد : 0 تبرغنک سبز

تبرغنک سبز

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

نبود تعادل در تعاملات منطقه یی و بحران امنیت افغانستان با مرز های کنونی در زمان امارت عبدالرحمن خان بوجود آمد و تثبیت شد. این مرز ها در تمامی جوانب خود با خشکه و کشور های همسایه محدود است. همسایگان ما شامل چند کشور مختلف هستند که گاهاً در منافع بین المللی شان متضاد­ِهم قرار دارند. چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و همسایه جنوبی و شرقی ما، پاکستان از جمله کشور های هستند که با افغانستان مرز های مشترک سیاسی و طبیعی دارند. خوشبختانه اکثریت مرز ها مشکلات سیاسی و حقوقی ندارند؛ اما مرز طولانی و جنجالی ما با کشور اسلامی پاکستان خیلی از اوقات سیاست های منطقه­یی را متأثیر ساخته است. موضوع این مرز مشترک با همسایه جنوبی و شرقی، در بعد داخلی نیز ما را دچار معضلات کلان نموده است. بند شدن مرز ها و گذرگاه های تجارتی بر روی تاجران و مال اموال آنان، سبب بی نظمی های فراوان در بازار های کشور می شود و مشکلات فراوان را به بار می آورد. عبور و مرور آزادانه از این مرز طولانی و عدم مدیریت جدی در تمامی بخش های این مرز سبب خیلی از نا امنی ها در کشور شده است. تنش ها و مشکلات که گاهی میان افغانستان و پاکست
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت: 7:34
برچسب‌ها :
افغانستان به کجا می رود؟ دقیقا دو سال است از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد. این مدت مملو است از ناکامی ها و مشکلات بزرگ و فاجعه آفرین. انتحاری های پی در پی در شهر کابل مرکز حکمروایی آقایان دکتر غنی و عبدالله، خواب را از چشمان انسان های این شهر گرفته است؛ هیچ کسی امید ندارد، وقتی صبح از خانه بیرون می شود، که عصر به خانه می آید، یا که راهی خانه ابدی می شود؟. نا امیدی مبتنی بر نا امنی روز افزون در سراسر کشور و بخصوص در بزرگ شهری چون کابل در دیدگان همة شهروندان به وضوح دیده می شود. شهر کابل تبدیل به شهر کاملاً نظامی شده است. دیوارهای کانکریتی معابر های بزرگ این شهر را بسته نموده اند؛ سیمای شهر کابل، هر بینندة را با ترس مواجه می سازد. اینگار در هر گوشة این شهر، در هر خیابان و سرک این شهر بزرگ، انتحاری خوابیده و منتظر است تا وحشتی دیگری را به نمایش بگذارد. اینکه مراکز قدرت، مراکز امنیتی و ادارات مهم دولتی همه گم شده اند پشت دیوار های ضخیم و بلند گانکریتی مشکل نیست شاید عادی به نظر آید و نمونه هایش را در جغرافیاهای دیگر امروز دنیا هم داشته باشیم؛ اما اینکه تمامی شهر، مراکز تحصیلی، مدارس دینی، مس
نویسنده : بازدید : 31 تاريخ : دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت: 7:34
افغانستان و تعاملات منطقه ی اوضاع کنونی و نظم نوین جهانی زمینه را طوری طراحی نموده است که هر کشور باید در حلقه های مختلف فعالانه سهم داشته باشد. تا از این طریق بتوانند کارآیی و سیاست مثبت برای جامعه داشته باشند. افغانستان جز این خانواده بزرگ اجتماعی ناچار است از این اصل کلی پیروی نماید و در بازار گرم روابط با کشور های دیگر دنیا نقش خویش را بازی کند. موقعیت جغرافیای افغانستان در منطقه یکی از شاخص های هست که ما را مجبور می سازد تا با خیلی از کشور ها وارد تعاملات دو جانبه و چند جانبه شویم. بنابر این افغانستان گاهی نقطه وصل پلان ها و استراتیژی ها کلان جهانی و منطقه ی است. پس ناگزیریم از ورود در این بازی ها. اما شرکت ما در این تعاملات باید با درنظر داشت واقعیت های کشور و ظرفیت های موجود باشد. نه بر اساس یارگیری های موضوعی. کشور ما محدود است به همسایگان که مرزهای طولانی و یا کوتاه، با هم شریک هستیم. این همسایگان در برهه های تاریخ روابط با افغانستان گاهی خیلی دوستانه و گاهی هم تا حدودی خصمانه بوده است. اما به هر حال همسایه بودن ما با اینان واقعیت اساسی است که باید در نظر داشته باشیم. فرایند ک
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 21 آبان 1395 ساعت: 15:36
برچسب‌ها :
حسین از من است و من از حسین، این قول معروف و مشهور پیامبر اسلام است. تحلیل این جملة کوتاه خیلی پویا و ارزنده است. یکی از معانی و برداشت که از این جملة پیامبر می شود این است که امام حسین، عمل و رفتار هایش ادامة فعالیت های پیامبر است. کار امام حسین دقیقا ادامة همان عمل است که آغاز گرش پیامبر اسلام بود. کنش و جبهه گیری امام حسین در برابر طاغوت زمان و فریاد اصلاح دولت و امت اسلامی تداوم راهیست که از حضرت محمد (ص) شروع شده بود. با اندک تفاوت که در زمان پیامبر ظاهر و باطین مخالفان اسلام هویدا بود و سمبول غیر اسلامی خویش را آشکارا داشتند. اما در وقت امام حسین کار م
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : شنبه 1 آبان 1395 ساعت: 7:14
برچسب‌ها :
جوامع پس از بحران و یا در حال گذار، شکست و ریخت های اساسی را تجربه می کنند. گاهی این کاستی ها خیلی عمیق و در ذات خود بحران ساز هستند؛ اما می شود با نیروی قوی و ارادة ملی گرا، ترقی محور و به دور از تعصب های تنگ قبیلوی به تمامی این معضلات اجتماعی و سیاسی فایق آمد. یکی از متغییر های بنیادین در روابط اجتماعی و سیاسی برای بیرون رفت از بحران های این چنینی آگاهی عامة مردم است. آگاهی و معرفت عمومی از سرنوشت مشترک در جغرافیای مشترک و در حوزه فرهنگی مشترک زمینه را برای نزدیک شدن، زیر چتر بنام ملت فراهم می کند. هرگاه موضوع آگاهی از منافع علیا و عمومی در سطح جامعه ریش
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 11:39
برچسب‌ها :
قابل توجه بازدید کننده گان غزیز، اینکه این مقاله برای کنفرانس صنفی درمضمون فلسفه تاریخ تهیه شده بود . 800x600 ماتریالیسم تاریخی فهرست مطالب : مقدمه ...........................................................................الف تعریف ماتریالیسم تاریخی................................................... مادی بودن هویت تاریخ ....................................................   تقدم ماده برروح ............................................................. تقدم نیازهای مادی برنیازهای معنوی .................................. تقدم کاربراندیشه ............................................................ تقدم وجود اجتماعی انسان بروجود فردی او...........................   دیالکتیک بودن حرکات آن .......................................
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:54
تاریخ آل بویه مقدمه ........... چکیده ........... واژه گان کلیدی …… آل بویه وبستراجتماعی سیاسی ان ............ زنده گی نامه  بنیان گذارآل بویه وچگونگی به حکومت رسیدن انها ..............      الف : آل بویه فارس ............       ب  : آل بویه عراق ...........      ج   : آل بویه ری همدان واصفهان ............. روابط خارجی وداخلی حکومت آل بویه ................ آ ل بویه وگسترش فرهنگ وتمدن اسلامی .......... نقش حکومت آ ل بویه درگسترش تشیع ................ عوامل فروپاشی حکومت ................ نتیجه ........... منابع............... مقدمه :       تاریخ حکومت اسلامی بعد ازشهادت حضرت علی علیه اسلام به صورت خلفای خاندانی ویا حکو
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:53
این مقاله ی کوتاه در مورد مستشرق و اسلام شناس وشیعه شناس فرانسوی است که در کنفرانس های صنفی دوره ی ماستری ارائه شده بود. معرفی هانری کربن مقدمه .............. زندگی نامه پور فسور هانری کربن............. هانری کربن و کتابخانه استانبول................ چگونگی تمایل هانری کربن به شناخت اندیشه اسلامی، به ویژه شیعه ............. هانری کربن و عرفان شیعی .................. اثار هانری کربن در مورد اسلام و شیعه .......... معرفی اجمالی تاریخ فلسفه اسلامی............... نتیجه گیری ...........................................   مقدمه:  در مقدمه بدو نکته پرداخته شده است. 1-    فضای کلی اروپا که شخصیت هانری کربن در آن شکل
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:53
برچسب‌ها :
نگاهی به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ تیموری و ملکه گوهرشاد در هرات چکیده: دوره تیموریان هرات یکی از دوره های مهم در تاریخ تمدن اسلامی است. این دوره به صورت جدی اش از زمان سلطنت شاهرخ میرزای تیموری آغاز می شود و تا انتهای حاکمیت سلاطین این خاندان در خراسان با مرکزیت هرات دوام پیدا می کند. در چارچوب این پژوهش به اقدامات فرهنگی و تمدنی شاهرخ و ملکه گوهرشاد زن او پرداخته شده است. فرایند این تحقیق در پی رسیدن به پاسخ پرسش اساسی "نقش شاهرخ و گوهرشاد در ترقی تمدن هرات چیست"؟ سازماندهی گردیده و با روش توصیفی تحلیلی این نقش در آثار مختلف و کهن تاریخی به بررسی گ
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:53
برچسب‌ها :
افغانستان در میان کشور های منطقه شاید تنها کشوری باشد که در آن نظام سیاسی اش بیشتر از همه تابع متغییر های قومی و قبیلوی است. ساختار و چارچوب نظام های سیاسی در این ملک تحت تأثیر مرزبندی های اجتماعیست. بنابر این پروسة دموکراسی رایج در کشور نیز متأثیر از همین رنگ ها و ساختارها بوده است. نقطة ضعف چنین نظام ها اساساً این است که نمی توانند آنچه که به نفغ همه گروه های اجتماعی در یک جغرافیا باشد آن را در محراق توجه و فعالیت شان قرار دهد. یا به عبارت دیگر، چنین نظامها نمی توانند کنش بنیادین برای توسعه همه جانبه کشور بر مبنای منافع عمومی در سطح کشور داشته باشند.
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : سه شنبه 23 شهريور 1395 ساعت: 2:53
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد